Aktualnie trwają między innymi prace przygotowawcze przy zbiorniku retencyjnym w okolicach niedźwiednika.
Pomyślne zakończenie tej inwestycji jest ważne dla udrożnienia komunikacji między Wrzeszczem a dzielnicami południowymi.

www.rusajczyk.com
Więcej zdjęć