Nasza Redakcja

Redaktor Naczelny:
Maria Wachowicz
s164979@student.pg.gda.pl

Redaktor ds. Finansów i Promocji:
Wiktoria Kalisz
s175948@student.pg.edu.pl

Redaktor Organizacyjny:
Norbert Stefański
s175288@student.pg.edu.pl