Wydziałowa Rada Studentów ETI – Kadencja 2014

  • 29 kwietnia 2014  Autor: Łukasz Rusajczyk

Wszystkie zdjęcia poza swoim własnym wykonał Łukasz Rusajczyk [www.rusajczyk.com] / [www.facebook.com/rusajczyk]
w studiu fotograficznym Kroniki Studenckiej. Zdjęcie Łukasza Rusajczyka wykonał Maksymilian Piątkowski.

———————————————————————–

Skład Kadencji 2014
Wydziałowej Rady Studentów ETI:

Przewodnicząca WRS:
Ważna Weronika

Zastępczyni Przewodniczącej WRS:
Kożuchowicz Dorota

Pełnomocnik ds. Mediów i Promocji WRS:
Rusajczyk Łukasz

Pozostali członkowie Rady:
Bodziak Mateusz
Borkowski Rafał
Grzyb Maciej
Kopowska Agnieszka
Marks Mateusz
Opyd Zuzanna
Piątkowski Maksymilian
Rynduch Michał
Szymaniak Magda

———————————————————————–

Czym jest Rada Studentów?

Jesteśmy grupą ambitnych, młodych ludzi, chcących zrobić coś więcej na tym wydziale.
Naszą kreatywność i zaangażowanie poświęcamy właśnie studentom wydziału ETI.
Dbamy o to, by okres studiów został przez studentów zapamiętany jako wspaniały czas,
pilnujemy przestrzegania ich praw oraz zawsze służymy dobrą rada i pomocą.
Działamy na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Rozdział 4, Art. 202.
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki.
2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

(Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”)

Jesteśmy wybierani co roku przez ogół studentów Wydziału:

Wydziałową Radę Studentów tworzą studenci wybrani w głosowaniu powszechnym. (…)
Spośród członków WRS zostaje wybrany Przewodniczący WRS, który jest organem wykonawczym samorządu wydziałowego.

(KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI)

Naszym głównym obowiązkiem jest reprezentowanie studentów przed Władzami Wydziału.

Rozdz. 8, §9.
Do kompetencji WRS należy w szczególności:

1. reprezentowanie ogółu studentów danego Wydziału przed Władzami Wydziału

(Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej obowiązujący w trakcie rozpoczęcia kadencji)

———————————————————————–

Zdjęcia obecnej kadencji:


Przewodnicząca WRS – Weronika Ważna


Zastępczyni Przewodniczącej WRS – Dorota Kożuchowicz


Pełnomocnik ds. Mediów i Promocji – Łukasz Rusajczyk


Bodziak Mateusz


Borkowski Rafał


Grzyb Maciej


Kopowska Agnieszka


Marks Mateusz


Opyd Zuzanna


Piątkowski Maksymilian


Szymaniak Magda

———————————————————————-

Więcej informacji na temat działalności Rady Studentów można znaleźć na ich stronie internetowej www.wrseti.pl
oraz na portalu facebook.Miedzynarodowy Dzien Walki na Poduszki, Londyn

  • 26 kwietnia 2014  Autor: Krzysiek P


Pierwsze dni wiosny w Chamrousse – Francja

  • 3 kwietnia 2014  Autor: maciejmazurek

Autorem zdjęć jest Maciej Mazurek [mazurfoto.blogspot.com]

Chamrousse jest to niewielka miejscowość we Francji, połozona ok 30 km na wschód od Grenoble. Na zdjęciu hotel położony przy dolnej stacji wyciągu na wysokości 1700 metrów.

Więcej zdjęć