Autorem zdjęć jest Paweł Kozera [www.pawelkozera.pl]

Więcej zdjęćAutorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [ www.rusajczyk.com ]

www.rusajczyk.com

Współczesne samorządy studenckie tworzą studenci poszczególnych uczelni, którzy w demokratycznych głosowaniach wybierają swoich reprezentantów. Uczelniane Parlamenty i Rady Samorządów są organami uchwałodawczymi, które opiniują i zatwierdzają akty normatywne, wyrażając tym samym zdanie najliczniejszej grupy spośród akademickiej braci.

Jakie były początki tego procesu?

Wszystko zaczęło się w Gdańsku, na Politechnice.

Pionierskie kroki, przecierające szlaki dla pozostałych szkół wyższych, poczynił Uczelniany Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej – najstarsza w Polsce demokracja akademicka. To on dał zwykłym studentom możliwość wpływu na mechanizm, którego pierwotnie mieli być tylko częścią.

W bieżącym roku przypada 55. rocznica jego powstania.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zdjęć, którego z tego wydarzenia przygotowała Kronika Studencka.

Więcej zdjęćAutorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [ www.rusajczyk.com ]

„Rozdajemy uśmiech” to czwarta edycja międzyuczelnianej zbiórki zabawek i słodyczy dla dzieci ze świetlic środowiskowych usytuowanych na terenie całego Trójmiasta, zorganizowana przez nasz SSPG.

Jeśli spodobały Ci się zdjęcia, zapraszamy do polubienia profilu autora – www.facebook.com/rusajczykMarsz Puszczalskich

Autorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [www.rusajczyk.com]

Marsz Puszczalskich jest cyklem międzynarodowych protestów zainicjowany manifestacją w Toronto w Kanadzie 3 kwietnia 2011 roku. Uczestniczki i uczestnicy Marszu Puszczalskich (ang. SlutWalk) protestują przeciwko uzasadnianiu lub usprawiedliwianiu zgwałceń w oparciu o wygląd zgwałconych kobiet. Początek Marszowi Puszczalskich dały słowa oficera policji w Toronto, Michaela Sanguinetti, który stwierdził, że aby być bezpiecznymi „kobiety powinny unikać ubierania się jak puszczalskie”

cykl międzynarodowych protestów zainicjowany manifestacją w Toronto w Kanadzie 3 kwietnia 2011 roku. Uczestniczki i uczestnicy Marszu Puszczalskich (ang. SlutWalk) protestują przeciwko uzasadnianiu lub usprawiedliwianiu zgwałceń w oparciu o wygląd zgwałconych kobiet. Początek Marszowi Puszczalskich dały słowa oficera policji w Toronto, Michaela Sanguinetti, który stwierdził, że aby być bezpiecznymi "kobiety powinny unikać ubierania się jak puszczalskie"

Jeśli Ci się spodobały zdjęcia, zapraszamy do zostania fanem na facebook.com/rusajczyk


Autorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [www.rusajczyk.blo.pl]

www.rusajczyk.blo.pl

Projekt Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zakłada budowę gmachu centrum dydaktycznego i jest największą inwestycją najbliższych lat na Politechnice Gdańskiej. W Centrum kształcić się będą przyszli specjaliści w zakresie nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej.

Więcej zdjęć