LINTE^2 jest skrótem od Laboratorium INnowacyjnych TEchnologii elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii. To unikatowe w skali Europy przedsięwzięcie, ma umożliwiać odwzorowywanie przyszłościowych systemów elektroenergetycznych w odpowiednio zmniejszonej skali. Dzięki uprzejmości koordynatora ogólnego projektu dr inż. Andrzeja Augusiaka, możemy przybliżyć Wam to miejsce, które na co dzień nie jest dostępne dla studentów.

W zamyśle projektantów budynek laboratorium ma przypominać tajemnicze urządzenie, które – aby odsłonić nieco swoją tajemnicę – zostało przecięte i rozsunięte, ukazując tętniące zieloną energią zaawansowane technologicznie wnętrze.

Więcej zdjęć