Autorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [www.rusajczyk.com]

Czternasty kwietnia. Tego dnia odbyła się impreza z cyklu „Party of Fame” organizowana przez studentów PG.

Chwilę przed imprezą odbyło się zebranie Komisji Kultury i Sportu należącej do SSPG.

www.rusajczyk.com

Przewodniczący KKiS (Michał Sowa) wraz z dwoma członkami jego komisji

W międzyczasie, w audytoriach OiO odbywał się BEC, konkurs inżynierski organizowany przez Best.

www.rusajczyk.com

www.rusajczyk.comOdpowiedz