I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

  • 24 stycznia 2014  Autor: Mateusz Feldzensztajn

18-19 stycznia 2014, w Audytorium nr 2 (Nowy Gmach WETi) odbyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów

Politechniki Gdańskiej. Obowiązywał strój formalny jako, że było to jedno z ważniejszych wydarzeń tego typu w

ostatnim czasie na terenie Politechniki Gdańskiej. Wszystko rozpoczęło się o 10:00… Na początku obrad głos zabrał

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG. Po wielu godzinach obrad i prezentacji

kandydatów, wśród których dokonano również podsumowania minionego roku, odbyły się wybory, w których zostały

wyłonione nowe władze Samorządu Studenckiego Politechniki Gdańskiej w następującym składzie:

Mateusz Pol-Buzalski (WILiŚ) – Przewodniczący SSPG

Karolina Kilkiewicz (WZiE) – Z-ca Przewodniczącego ds. mediów i promocji

Radosław Daniels (WZiE) – Z-ca Przewodniczącego ds. finansowo – gospodarczych

Dorota Gwizdała (WOiO) – Z-ca Przewodniczącego ds. socjalnych

Piotr Szulc (WILiŚ) – Z-ca Przewodniczącego ds. współpracy międzynarodowej

Norbert Marcinkiewicz (WMech) – Z-ca Przewodniczącego ds. kontaktów ze środowiskiem gospodarczym i

naukowym

Daniel Milewski (WILiŚ) – Z-ca ds. kultury i sportu

Adrianna Sowa (WChem) – Z-ca ds. struktury i organizacji

Marcin Grzegorczyk (WChem) – Z-ca ds. dydaktycznych

Michał Sowa (Wmech) – Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG ds. sportu

Tomasz Tołoczko (WZiE) – Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG na stanowisku Rzecznika

Gratulujemy i życzymy udanej kadencji!

autorka tekstu: Katarzyna Stankiewicz
autorzy zdjęć: Bartosz Bańka(1,2,3,4), Mateusz Feldznesztajn(5,6,7,13), Bartosz Grzonka(8,9,10,11,12)
Odpowiedz