16-17.2013 Zjazd Przedstawicieli Uczelni Wyższych na PG

  • 30 października 2013  Autor: Katarzyna Stankiewicz

W dniach 16-17 2013 października Ośrodek Przetwarzania Informacji zorganizował w Gdańsku szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których należy również Politechnika Gdańska. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele OPI, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 24 uczelni m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, czy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Politechnice Gdańskiej, w czasie którego zwiedzili ukończone inwestycje: Centrum Nanotechnologii A, Audytorium Chemiczne oraz budowany obecnie budynek Nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Autorami zdjęć są:

Odpowiedz