Sekcja Sądowa i Penitencjarna OMERTA Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego już 15. kwietnia 2013r. organizuje swój kolejny projekt – Konferencję „Umysł Przestępcy II: Cyberseksualność – Cyberprzemoc”, która odbędzie się w Auli im. Roberta Schumana, w budynku Auditorium Maximum, na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Motywem przewodnim wydarzenia jest podróż wokół szeroko ujętej problematyki wynikającej z funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni. Przedsięwzięcie jest niezwykłą okazją do uświadomienia społeczeństwu wagi niebezpieczeństwa czyhającego na każdego z nas w wirtualnej rzeczywistości, a także do szerzenia informacji o możliwościach ochrony oraz utrzymywania porządku również w sieci. Poruszone zostaną tematy z zakresu takich dziedzin nauki, jak psychologia sądowa, penitencjarna, seksuologia, kryminologia, kryminalistyka oraz prawo karne.

Program konferencji podzielony został na panele, które wspólnie składać się będą na obraz całego spektrum problematyki związanej z funkcjonowaniem jednostki w cyberprzestrzeni.
Do wygłoszenia poszczególnych prelekcji zaproszeni zostali zarówno wybitni teoretycy, jak i praktycy doświadczeni w swojej dziedzinie.

Jedynym warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wcześniejsze, osobiste zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod następującym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1pWzYW9zAwjPQ8ILLwDvbGLhincTcNw8iD83LOg3jkFY/viewform

Dostęp do formularza można również otrzymać w odpowiedzi na wiadomość wysłaną pod adres mailowy umysl.przestepcy.2@o2.pl

Za uczestnictwo w Konferencji oraz udział w konkursie, który będzie miał miejsce w jej trakcie studentom UKSW przysługiwać będzie 1 punkt ECTS.

UWAGA!!! Prosimy o regularne śledzenie informacji znajdujących się w opisie wydarzenia oraz na fanpage’u Sekcji Sądowej i Penitencjarnej OMERTA na FacebookuOdpowiedz