W dniu 22.02.2013 uroczyście otworzono wyremontowane Audytorium 208 im. prof. dr inż. Tadeusza Edwarda Geislera. Modernizację audytorium przeprowadzono w ramach projektu „Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej”. Projekt ten  zakłada remont, modernizację oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologie ICT 7 audytoriów i 9 sal wykładowych Politechniki Gdańskiej w budynkach zajmowanych przez pięć wydziałów.Odpowiedz