Trójmiejska Akcja Filozoficzna

  • 16 listopada 2012  Autor: Mateusz Feldzensztajn

W ostatnim czasie coraz głośniej robiło się na uczelni o spotkaniach młodych filozofów. Postanowiłem przyjrzeć się temu tematowi bliżej oraz zdać krótką fotorelację z tego wydarzenia.

Spotkania nazywają się Sokrates Cafe i organizowane są przez Trójmiejską Akcję Filozoficzną. Aby informacje na ten temat były pełne, poprosiłem Michała Mallka (Jednego z organizatorów) aby napisał kilka zdań o tym czym się zajmują.

Oto co otrzymałem:

„Co robią studenci Politechniki Gdańskiej po godzinach? Myślę, że jest naprawdę wiele odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam jedną z nich.

Dwa lata temu założyliśmy klub dyskusyjny w ramach Trójmiejskiej Akcji Filozoficznej (zwanej dalej TAF-em). Podczas pierwszych debat – zmienialiśmy miejsce wydarzenia i sami wybieraliśmy dyskutowane tematy, wspierając je prowadzonymi przez nas wykładami. Podczas jednej z takich rozmów – niejaki Tomek Hołdys zaproponował nam formułę Socrates Cafe, którą – po burzliwych ustaleniach – zdecydowaliśmy się wprowadzić.

Socrates Cafe jest prężnym, ogólnoświatowym ruchem. Zakłada on oddanie filozofii ludziom i, jak to się mówi, wyjście z nią na ulicę. A w zasadzie – do kawiarni przy ulicy. Teraz także w Gdyni.

Formuła jest prosta:
Spotykamy się we wtorki, co dwa tygodnie, i rozmawiamy przez dwie godziny (18.00-20.00). Wspólnie zastanawiamy się nad ciekawym pytaniem – każdy może zaproponować własne – i poprzez głosowanie wybieramy to, któremu będziemy chcieli przyjrzeć się dokładniej.

Następuje rozmowa prowadzona w duchu Sokratesa Ateńczyka. Pełna dociekań, nowych problemów i nierzadko dość rubasznego humoru. A przede wszystkim – pełna przystępności i otwartości na „zwykłego człowieka”. Uczestnicy muszą powściągnąć swą manierę korzystania z dziwnych słów i dzieł kultury. Nie szukamy również rozwiązań ostatecznych, nie formułujemy wniosków. Dobre spotkanie to takie, z którego wychodzimy z większą ilością pytań niż odpowiedzi.

O czym najczęściej dyskutujemy? Niech nie odstraszy Was słowo „filozofia” – poruszane tematy najczęściej zahaczają o problematykę społeczną i kulturową – poddajemy analizie wybrane zagadnienia sztuki, popkultury oraz nierzadko – techniki i futurystki.

Zresztą, co ja tam będę Was zachęcał – wpadnijcie we wtorek i sprawdźcie sami! Zaproście swoich przyjaciół. W spotkaniach klubu dyskusyjnego Sokrates Cafe Gdynia może brać udział każdy, jeśli tylko ma na to ochotę.

Wstęp wolny, oczywiście. Daty spotkań, jak i adres znajdziecie na stornie: www.filozofia.tv – innym projekcie TAF-u, któremu także rekomendujemy przyjrzenie się. Bo po godzinach warto nie tylko dyskutować.”

Michał Mallek

Pierwsze zdjęcie przedstawia moderatorów dyskusji.
Odpowiedz