Autorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [ www.rusajczyk.com ]

Na zdjęciu widoczni są Ania Stasiak i Krzysiek Mastelarz.


Zdjęcia są prywatną własnością Łukasza Rusajczyka i są publikowane przez Kronikę Studencką za zgodą autora.


Odpowiedz