Koncert Farben Lehre, Jelonek, THePETEBOX

  • 4 czerwca 2014  Autor: maciejmazurek

Autorem zdjęć jest Maciej Mazurek [mazurfoto.blogspot.com]

Więcej zdjęćPialiada – Dzień Wydziałowy

  • 20 maja 2014  Autor: Łukasz Rusajczyk

Wszystkie zdjęcia wykonał Łukasz Rusajczyk [www.rusajczyk.com] / [www.facebook.com/rusajczyk]

Pialiada jest Dniem Wydziałowym organizowanym przez Wydziałowe Rady Studentów Wydziałów ETI, FTiMS oraz Mech.Wydziałowa Rada Studentów ETI – Kadencja 2014

  • 29 kwietnia 2014  Autor: Łukasz Rusajczyk

Wszystkie zdjęcia poza swoim własnym wykonał Łukasz Rusajczyk [www.rusajczyk.com] / [www.facebook.com/rusajczyk]
w studiu fotograficznym Kroniki Studenckiej. Zdjęcie Łukasza Rusajczyka wykonał Maksymilian Piątkowski.

———————————————————————–

Skład Kadencji 2014
Wydziałowej Rady Studentów ETI:

Przewodnicząca WRS:
Ważna Weronika

Zastępczyni Przewodniczącej WRS:
Kożuchowicz Dorota

Pełnomocnik ds. Mediów i Promocji WRS:
Rusajczyk Łukasz

Pozostali członkowie Rady:
Bodziak Mateusz
Borkowski Rafał
Grzyb Maciej
Kopowska Agnieszka
Marks Mateusz
Opyd Zuzanna
Piątkowski Maksymilian
Rynduch Michał
Szymaniak Magda

———————————————————————–

Czym jest Rada Studentów?

Jesteśmy grupą ambitnych, młodych ludzi, chcących zrobić coś więcej na tym wydziale.
Naszą kreatywność i zaangażowanie poświęcamy właśnie studentom wydziału ETI.
Dbamy o to, by okres studiów został przez studentów zapamiętany jako wspaniały czas,
pilnujemy przestrzegania ich praw oraz zawsze służymy dobrą rada i pomocą.
Działamy na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Rozdział 4, Art. 202.
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki.
2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

(Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”)

Jesteśmy wybierani co roku przez ogół studentów Wydziału:

Wydziałową Radę Studentów tworzą studenci wybrani w głosowaniu powszechnym. (…)
Spośród członków WRS zostaje wybrany Przewodniczący WRS, który jest organem wykonawczym samorządu wydziałowego.

(KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI)

Naszym głównym obowiązkiem jest reprezentowanie studentów przed Władzami Wydziału.

Rozdz. 8, §9.
Do kompetencji WRS należy w szczególności:

1. reprezentowanie ogółu studentów danego Wydziału przed Władzami Wydziału

(Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej obowiązujący w trakcie rozpoczęcia kadencji)

———————————————————————–

Zdjęcia obecnej kadencji:


Przewodnicząca WRS – Weronika Ważna


Zastępczyni Przewodniczącej WRS – Dorota Kożuchowicz


Pełnomocnik ds. Mediów i Promocji – Łukasz Rusajczyk


Bodziak Mateusz


Borkowski Rafał


Grzyb Maciej


Kopowska Agnieszka


Marks Mateusz


Opyd Zuzanna


Piątkowski Maksymilian


Szymaniak Magda

———————————————————————-

Więcej informacji na temat działalności Rady Studentów można znaleźć na ich stronie internetowej www.wrseti.pl
oraz na portalu facebook.Miedzynarodowy Dzien Walki na Poduszki, Londyn

  • 26 kwietnia 2014  Autor: Krzysiek P


Pierwsze dni wiosny w Chamrousse – Francja

  • 3 kwietnia 2014  Autor: maciejmazurek

Autorem zdjęć jest Maciej Mazurek [mazurfoto.blogspot.com]

Chamrousse jest to niewielka miejscowość we Francji, połozona ok 30 km na wschód od Grenoble. Na zdjęciu hotel położony przy dolnej stacji wyciągu na wysokości 1700 metrów.

Więcej zdjęćSekretarki i Szefowie

  • 8 marca 2014  Autor: Łukasz Rusajczyk

Autorem zdjęć jest Łukasz Rusajczyk [ www.rusajczyk.com ]

(Z wyłączeniem dwóch zdjęć z kolażu na samym dole, których autorką jest Agnieszka Trendowicz)


Impreza Sekretarki i Szefowie była wydarzeniem zorganizowanym przez WRS ETI mającym na celu integrację społeczności akademickiej pod tematycznym motywem przewodnim. Frekwencja dopisała, studenci wypełnili Kwadratową aż do samego rana!
Liczne cudne przebrania, dobra atmosfera i oryginalne konkursy uczyniły ten wieczór iście wyjątkowym.
Więcej zdjęćKoncert Goorala w Kwadratowej.

  • 7 marca 2014  Autor: maciejmazurek

Autorem zdjęć jest Bartek Bańka

Więcej zdjęćAutorem zdjęć jest Maciej Mazurek [mazurfoto.blogspot.com]

Więcej zdjęćZimowy plener w Jelitkowie

  • 9 lutego 2014  Autor: Katarzyna Stankiewicz

Równo tydzień temu, 2 lutego, wybraliśmy się na wspólny plener nadmorski z zamiarem uchwycenia wschodu słońca (które w zimie nie wschodzi o tak drakońsko wczesnej porze jak w lecie). Ale jak to w życiu bywa, czasem gdy się człowiek na coś nastawi, nie do końca wyjdzie tak, jakby się chciało, tym bardziej, że natura bywa kapryśna – tak też było i tym razem. Wschód słońca był, ale za chmurami… Nie zrażeni tą drobną pogodową złośliwością, postanowiliśmy zrobić zdjęcia mimo to.  Uwieczniliśmy niezwykle formy, jakie potrafi przybrać zamarznięta woda, uchwyciliśmy spokojne morze i fale tworzące się na potoku oliwskim. Machamy też do Was z jednego ze zdjęć, ich autorzy w składzie (od lewej) Kuba Dziemian (1 i 2), Maciej Mazurek (5 i 6) i Katarzyna Stankiewicz (3 i 4).I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

  • 24 stycznia 2014  Autor: Mateusz Feldzensztajn

18-19 stycznia 2014, w Audytorium nr 2 (Nowy Gmach WETi) odbyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów

Politechniki Gdańskiej. Obowiązywał strój formalny jako, że było to jedno z ważniejszych wydarzeń tego typu w

ostatnim czasie na terenie Politechniki Gdańskiej. Wszystko rozpoczęło się o 10:00… Na początku obrad głos zabrał

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG. Po wielu godzinach obrad i prezentacji

kandydatów, wśród których dokonano również podsumowania minionego roku, odbyły się wybory, w których zostały

wyłonione nowe władze Samorządu Studenckiego Politechniki Gdańskiej w następującym składzie:

Mateusz Pol-Buzalski (WILiŚ) – Przewodniczący SSPG

Karolina Kilkiewicz (WZiE) – Z-ca Przewodniczącego ds. mediów i promocji

Radosław Daniels (WZiE) – Z-ca Przewodniczącego ds. finansowo – gospodarczych

Dorota Gwizdała (WOiO) – Z-ca Przewodniczącego ds. socjalnych

Piotr Szulc (WILiŚ) – Z-ca Przewodniczącego ds. współpracy międzynarodowej

Norbert Marcinkiewicz (WMech) – Z-ca Przewodniczącego ds. kontaktów ze środowiskiem gospodarczym i

naukowym

Daniel Milewski (WILiŚ) – Z-ca ds. kultury i sportu

Adrianna Sowa (WChem) – Z-ca ds. struktury i organizacji

Marcin Grzegorczyk (WChem) – Z-ca ds. dydaktycznych

Michał Sowa (Wmech) – Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG ds. sportu

Tomasz Tołoczko (WZiE) – Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG na stanowisku Rzecznika

Gratulujemy i życzymy udanej kadencji!

autorka tekstu: Katarzyna Stankiewicz
autorzy zdjęć: Bartosz Bańka(1,2,3,4), Mateusz Feldznesztajn(5,6,7,13), Bartosz Grzonka(8,9,10,11,12)


Więcej zdjęć